לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1810

בין אדם למקום

תנא דבי שמריל:

"לא תבשל גדי בחלב אמו, ג' פעמים – אחד לאיסור אכילה ואחד לאיסור הנאה ואחד לאיסור בּישול"[35]; לא תנאף ב' פעמים – לבשל אסור, לאכול גם-כן אסור, אבל ליהנות מותר...

[35] חולין קטו, ב, ועוד.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם