לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1806

בין אדם למקום

מעשה בבחור, שהיה מצוי אצל בחורה שלא בחופה וקידושין. לימים נמלך וקידשה כדת משה וישראל, ועשה סעודה והזמין אורחים, ושמחו ורקדו האורחים ובירכו שבע ברכות.

קם אחד מן המסובים ושאל:

מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

קם שני ותירץ:

דומיא דקידוש לבנה. לכאורה, מה חידוש יש בה בלבנה? כך הייתה לפני חודש וכך תהיה לאחר חודש. אלא הואיל ושוב נהנים הימנה, מקדשים אותה, מברכים עליה, מרקדים לפניה וששים ושמחים עמה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם