לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1805

בין אדם למקום

באו אל הרב וסיפרו לו, שראו את פלוני החשוב רוקד עם "שיקצה" ואוכל חזיר.

שלח הרב אחריו ואמר לו:

תמה אני מאוד, כיצד הגעת אתה לידי כיעור כזה?

החזיר לו אותו חשוב:

רבי, אילו אכלתי "שיקצה" ורקדתי עם חזיר, היתה תמיהתך תמיהה.

עכשיו, שאכלתי חזיר ורקדתי עם "שיקצה", מה תמיהה יש כאן?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם