לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1804

בין אדם למקום

אד"ם הכהן הוזמן לנשף-ריקודים. בא אל הנשף, ישב והסתכל באשה יפה, חשופה חזה ושוק, ונאנח.

אמרו לו:

רבי אברהם-בּר, על מה אתה נאנח?

נאנח הוא שנית והשיב:

על חורבן בית-המקדש אני נאנח.

אמרו לו:

רבי אברהם-בּר, מה עניינו של חורבן בית-המקדש לנשף זה?

החזיר המשורר הכוהן:

אילו בית-המקדש קיים, הייתי אני זוכה בחזה ושוק...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם