לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1803

בין אדם למקום

בקרן של הרכבת ישבו בחבורה שלוש בחורות ובחור אחד, ובשלושתן קיים הבחור מצוות מיזמוז[33] כהלכה. היה שם זקן פיקח אחד, קם ואמר לבחור:

מסתכל אני בך ורואה, שאתה מזומן לחיי עולם-הבא.

תמה הבחור ושאל:

סבא, זו מניין לך?

החזיר לו הזקן:

אמרו בגמרא: "נער[ה], נערה, הנערה, – חד לגופה וחד לאתויי חייבי-לאווין וחד לאתויי חייבי-כריתות"[34]. ואילו אתה שלושתן אצטריכו לך לגופיה, ואינך לא בכלל חייבי-לאווין ולא בכלל חייבי-כריתות. ומכאן, שמזומן אתה, ברוך השם, לחיי עולם הבא...

[33] בארץ-ישראל קוראים ל"פלירט" – "מיזמוז" ולא נתברר לי מקורו של שם מחודש זה.

[34] כתובות כט, ב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם