לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1790

בין אדם למקום

היתה שנה שחונה. כל התפילות והצומות לא הועילו: ארובות השמים לא נפתחו. נכנסו הרב וטובי-העיר לישיבה, נימנו וגמרו:

חטאים גרמו.

למחר יצאו שליחי בית-הדין לבקש, ביקשו ומצאו: איש ואשה במסתרים... תפסו אותם והוליכום אל הרב. ואחריהם המון רב נמשך, והכל מקללים אותם ומיידים בהם אבנים. פתאום הבקיע שמריל שניטקבר את ההמון, פרש ידיו וקרא:

יהודים, אל תעשו עמהם רעה, שמא נצטרך להם...

געש ההמון כּולו:

יצא שמריל מדעתו. למופקרים הללו נצטרך?

היסה שמריל את ההמון ואמר:

יהודים, שמא תהיה, חלילה, השנה הבאה שיכורה, – מי יעמוד לנו לעצור את הגשמים?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם