לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1791

בין אדם למקום

אשתו של שמריל באה אל הרב וקבלה:

בעלה מתייחד עם השפחה שבביתה.

שלח הרב אחריו ואמר לו:

במחילה מכבודך, רבי שמריה, מרננים עליך, שאתה עושה מעשה זמרי. עם השפחה שבביתך...

נעלב שמריל והשיב:

רבי, בכשר אתה חושד.

אמר הרב:

רבי שמריה, אשתך מעידה.

החזיר שמריל:

תיכף תראה, שאין אשה נאמנת להעיד... יש לך, רבי, שפחה בביתך???

הן, – השיב הרב בשפה רפה.

אם-כן, – אמר שמריל, – טרח נא, רבי, וצווה שתכּנס לכאן ערומה, במחילה מכבודך, ובעיניך תראה, אם יהא איכפת לי. אד-ר-בּה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם