לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1734

בין אדם למקום

אורח בא לכפר ונכנס לפונדק של יהודי לסעוד.

אמר לו הפונדקי:

מה רצונך?

השיב האורח:

קודם-כל – כוס יי"ש מן המובחר לפתוח את המעיים. הביא הפונדקי בקבוק מלא והעמיד על השולחן. שתה האורח אחת ושתיים ואמר:

עכשיו – תרנגולת מטוגנת בחמאה.

נבהל הפונדקי ושאל:

כיצד יהודי אוכל טריפות כגוי?

החזיר האורח:

כיצד יהודי מוכר יי"ש כגוי?[5]

[5] מתרמ"ב ואילך אסורה היתה על היהודים ברוסיה מכירת משקאות חריפים.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם