לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1735

בין אדם למקום

מצאו ליהודי, שהוא אוכל בשר בחלב. הביאוהו אל הרב, ואמר לו הרב הרבה דברי-כיבּושים.

שמע העבריין ושאל:

רבי, עכשיו מה אני בעיניך?

תמה הרב:

מה שאלה היא זו? אוכל-טריפות אתה בעיני.

החזיר העבריין:

רבי, לא זו אני שואל, אחרת אני שואל. עכשיו מה אני בעיניך – של-בשר, או של-חלב?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם