לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1732

בין אדם למקום

ההוא שישב לאכול ולא בירך "המוציא" תחילה. נזפו בו ואמרו לו:

"כל הנהנה בלא ברכה, כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא"[1].

החזיר העבריין:

אין בכך כלום. אף-על-פי שלא בירכתי "המוציא", מכל-מקום נתמלא חסרתו של הקדוש ברוך-הוא. בעיני ראיתי לקוזאק, שאכל פת הבאה בכיסנין[2]והצטלב תחילה...

[1] ברכות לה, כ.

[2] פת הבאה בכיסנין פטורה מ"המוציא"; עיין אורח-חיים קנה א.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם