לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1731

בין אדם למקום

ראו לאחד, שהוא פורס מן הפת ואוכל בלי נטילת-ידיים.

אמרו לו:

כיצד אדם מישראל מזלזל בנטילת-ידיים?

השיב האוכל:

פת זו אינה טעונה נטילה. לשם כּעכים התקינה אשתי את העיסה תחילה, ועל-פי טעות עשתה אותה כּיכּרות.

אמרו לו:

וכעכים מי התיר לך בלי נטילה?

החזיר הוא:

כעכים אני אוכל כל ימי בלי נטילה…

לסיפור הבא

לסיפור הקודם