לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1584

בין איש לאשתו

הרבה שנים ישבה אשה תחת בעלה ומררה את חייו באלות ובקללות, שלא פסקו מפיה. יום מן הימים חלתה ומתה. וכשהוציאוה מן הבית לקבורה והוצרכו נושאי-המיטה לעבור דרך גשר צר, נשמטה המיטה מידיהם והטיחה בקרקע, ומחמת זעזוע פקחה המתה עיניה – ותחי. מיד השיבוה לביתה, ומששבה לאיתנה שבה לקללותיה ואלותיה כבתחילה.

לימים חלתה ומתה שנית. באו הקברנים והוציאוה מן הבית לקבורה. וכשהגיעו נושאי-המיטה לאותו גשר צר, בכה האלמן ואמר להם: הוו זהירים, שתלכו כאן עקב בצד אגודל...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם