לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1585

בין איש לאשתו

שניים סיפרו זה עם זה על עסקיהם ומעמד בתיהם. אמר אחד לחברו:

בביתי ובעסקי הכל טוב ויפה, ברוך-השם. אלא קצת סיכסוך פרץ ביני ובין אשתי בשאלה האגררית.

תמה חברו:

אתה ואשתך שחנוונים בני-חנוונים אתם, מה לכם ולשאלה האגררית?

השיב הלה:

בוא ואסביר לך. אני אומר, שכבר הגיעה שעתה שלה שתיקבר באדמה; חולקת היא עלי ואומרת, שכבר הגיעה שעתי שלי שאקבר באדמה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם