לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1583

בין איש לאשתו

זקן אחד היה ירא מפני הגשמים. אמרו לו:

גשמים מתנת-אלהים הם!

החזיר הזקן:

לכם ולא לי. שלוש נשים קברתי, ומתירא אני, שמא יחזירו, חלילה, הגשמים מה שטמון בקרקע...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם