לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1582

בין איש לאשתו

"חכם" ספרדי היתה לו אשה קולנית וקללנית ושרה היה שמה. חלתה ומתה. נכנסו אצלו כל חבריו "החכמים", ישבו ושתו קהווה ועישנו סיגריות והירבו בניחומים. וכשעמדו לצאת, פנה הגדול שבהם ל"חכם" האלמן ואמר:

הלואי ולא תקום פעמיים שרה...[8]

[8] השווה: "לא תקום פעמיים צרה"; נחום א, ט.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם