לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1576

בין איש לאשתו

בחבורה של גברים נשאלה שאלה:

מה טעם מסלקים את הנשים לצדדים בהלוויה של מת?

נענה הזקן שבחבורה ואמר:

את הנשים מסלקים לצדדים משום שמלאך-המוות מרקד לפניהן.[7]

שאל מי-שהוא מן החבורה:

למה הוא מרקד לפניהן?

חזר והשיב אותו זקן:

מחמת שמחה הוא מרקד, שיש מלאכי-מוות קשים ממנו...

[7] ״אמר רבי יהושע בן לוי: ג׳ דברים סח לי מלאך־המוות... אל תעמוד לפני הנשים בשעה שחוזרות מן המת, מפני שאני מרקד ובא לפניהן״; ברכות נא, א.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם