לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1577

בין איש לאשתו

אמרו עליו על הרב הזקן, שהוא יודע עתידות. פעם אחת קינתרה אותו אשתו ואמרה לו:

אם אתה יודע עתידות, הגידה-נא, מתי אמות?

השיב לה הרב:

ערב יום-טוב תמותי.

חזרה ושאלה הקנתרנית:

איזה ערב יום-טוב?

החזיר הרב:

ערב יום-טוב שלי.

לא נתקררה דעתה של הקנתרנית ושאלה:

מתי יחול יום-טוב שלך?

הסביר הרב:

יום-טוב שלי יחול למחרת מותך...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם