לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1575

בין איש לאשתו

בחור נשא בתולה, ואחרי החתונה הוברר, שמקחו היה מקח-טעות.

אמר לאשתו:

אם אמרת, שיש לך אלפיים רובל, ובאמת אין לך אפילו אלף – מוחלני לך: כלום היה לך לגנוב משל אחרים ולהכניס לי? ואם אמרת, שבת עשרים וחמש את, ובאמת כבר מנו לך יותר משלושים – גם זה מחול לך: אין אדם נולד בשעה שהוא רוצה. אבל בקשה אחת יש לי אליך: מעכשיו אל תזקיני עוד...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם