לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1541

בין איש לאשתו

מעשה באחד, שהיה רגיל לבוא כל יום לבי-אישקוקי ועד אחרי חצות-לילה היה יושב ליד המשחקים ומסתכל. פעם אחת אמר לו מי-שהוא מהם:

בוא ומדוד עצמך עמי במשחק.

לא קיבל האיש ואמר:

כיצד אמדוד עצמי עמך, ואני איני יודע כלל לשחק?

תמה הלה:

אם-כן למה אתה יושב עמנו לילה-לילה ומשתעמם?

החזיר הוא:

מכאן אתה נמצא למד, כמה חביבה עלי אשתי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם