לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1540

בין איש לאשתו

אדם נכנס אצל רופא לשאול על ריאתו החולה. אמר לו הרופא:

אני איני רופא אלא למחלות-נשים.

החזיר לו החולה:

ומשום כך באתי אליך. מחלת-נשים היא גם מחלתי: מלשונה של אשתי באה לי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם