לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1542

בין איש לאשתו

אמר אדם לחברו:

מסתכל אני בך ורואה, הזיקנה קופצת עליך: ראשך מלבין.

השיב לו חברו:

לובן זה לא מן הזיקנה הוא בא, אלא מן היין הוא בא.

תמה הראשון:

עד כדי כך אתה שטוף ביין?

החזיר השני:

חם ושלום! רק פעם אחת טעמתי – מן הכוס של ברכה, ודיי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם