לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1446

מומרים ומוסרים

מוֹסר חטא לרשוּת וגזרה עליו מלקות בפרהסיה. לקה ובכה, קם על רגליו וצחק.

אמרו לו:

מה הנאה יש לך?

השיב המוסר:

אני צוחק מחמת הנאה, שיהודי לוקה.

חזרו ואמרו לו:

אם-כן, למה בכית תחילה?

החזיר המוסר:

בכיתי מחמת צער, שיהודי נהנה...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם