לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1447

מומרים ומוסרים

יהודים קנתרו את המוסר שבעירם ואמרו לו:

שמועה שמענו, שבפינסק הרביצו בך כהלכה.

התריס המוסר והחזיר:

גם זו לכם עיר?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם