לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1445

מומרים ומוסרים

למומר עשיר מעשירי ברלין באו אורחים לראות ביתו החדש, אשר בנה לו. הכניסם לטרקלין ואמר להם:

כאן, רבותי, הכל לפי נוסח המאה השמונה-עשרה.

אחרי הטרקלין הכניסם לחדר-העבודה ואמר:

כאן תקופת התחייה הגרמנית של המאה השש-עשרה.

לסוף הגיעו האורחים לחדר בקצה-המסדרון, ולא הכניסם בעל-הבית לאותו חדר. שאל אחד מן החבורה:

חדר זה מה טיבו?

פלט בעל-הבית בדרך בּיטוּל:

סתם ישׁנוֹת של אבא.

היה שם הזקן קרל פירשטנברג, נענה ואמר:

פּירוּש, התקופה שלפני הנצרות...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם