לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1357

גנבים וגזלנים

נגר היה נכנס ויוצא בביתו של עשיר לתקן את הרהיטים. יום מימים נעלמו שתי כפות של כסף משוּלחנו של העשיר. בדקו לכל מי שהיה אותה שעה בבית, ונמצאו הכפות תחובות במגפיו של הנגר. הוֹכיחוֹ העשיר ואמר לו:

עשר שנים אתה יוצא ונכנס בביתי. כל אותן השנים היית מוחזק אדם ישר לסוף נמצאת גנב. החזיר לו הגנב:

אל תתמה. שעות רעות באו לעולם, וכל מי שמבקש באמת ובתמים להיות אדם ישר אין לו תקנה, אלא שייעשׂה גנב...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם