לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1356

גנבים וגזלנים

מבית-המדרש נגנבה הקופסה של צדקה. ביקשו את הגנב ומצאו אותו. פתחו את הקופסה ומצאו בה חצי-רובל. הוכיחו את הגנב ואמרו לו:

כיצד לא התביישת מפני המקום וגנבת חצי-רובל מעות-עניים?

החזיר הגנב:

מה טענה יש לכם עלי? הרי אתם רואים, שלא היה בקופסה יותר...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם