לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1358

גנבים וגזלנים

היתה גניבה בביתו של עשיר, והכל תמהו: דברים פחותי-ערך לקח הגנב, תכשיטי-זהב ואבנים יקרות לא לקח. לימים נמצא הגנב ונמסר לדין. אמר לו הדיין:

הסבירה נא לי, מה ראית להיות להוּט אחרי חפצים של מה-בכך, ומחפצים יקרים הנחת ידך?

עננוּ פניו של הגנב והחזיר:

בבקשה ממך אדוני הדיין, הנח לי, דיי במה שכבר קיבלתי מאת אשתי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם