לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

120

לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים

שמחת-תורה ראו לעשיר עבריין, שהוא מרקד לפני התורה בהתלהבות עצומה. אמרו לו:

כיצד עבריין שכמותך מרקד לפני התורה?

החזיר העשיר העבריין:

אי אתם יודעים, רבותי, כמה חביבה עלי התורה. תחילת עושרי הימנה. לפני כמה שנים היה מעשה: לוויתי וכפרתי. נתבעתי לדין ופסק הרב, שלפי דינה של תורה אני חייב שבועה. מיד נשבעתי ונפטרתי...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם