לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

121

אומנים, עובדים ופועלים; סוכנים, פקידים ומשרתים

שנו חכמים:

הרוצה לאבד מעותיו, ישכור פועלים ואל ישב עמהם‏ [1];

הרוצה לאבד שנותיו, ישכור פועלים – וישב עמהם

[1] לגירסת הש"ס עיין בבא מציעא כט, ב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם