לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1178

עמי ארצות והדיוטות

בחור עם-הארץ היקשה לאביו, עם-הארץ כמותו:

אבא, נאמר ב"הלל": "ראה הים – וינס הירדן", אם הים ראה, למה נס הירדן?

צהבו פניו של האב והחזיר לו:

מובטחני, בני, שתהיה גדול בישראל. כיוונת, ברוך השם, לקושייתו של בעל ה"הלל" עצמו: "מה לך הים, כי תנוס הירדן...?"

לסיפור הבא

לסיפור הקודם