לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1177

עמי ארצות והדיוטות

ועוד שאל משה יוֹג את רבי חיים רומשישקר:

נאמר ב"הלל": "ראה הים – וינס הירדן"[10], אם הים ראה, למה נס הירדן?"

החזיר לו רבי חיים:

משה, עליך אמר קרא: "תסֹב לאחור..."[11]

[10] עיין תהלים קיד, ג.

[11] שם, שם, ה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם