לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1176

עמי ארצות והדיוטות

שלוש קושיות חמורות ב"סידור" הקשה משה יוֹג לרבי חיים רומשישקר, ששימש מלמד בביתו:

"בּרח שׁמר"[7], אם שמר, כיצד ברח? – "ריבונו של-עולם אני"[8] היכי תמצי, שאני ריבונו של-עולם? – "עם-הארץ שלי"[9], מה טעם הוא שלי?

החזיר לו רבי חיים:

חילופי-גירסאות יש כאן. הגירסה הנכונה היא: "ריבונו של-עולם שלי" ו"עם-הארץ אני", וממילא מתורץ גם "ברח שמר..."

[7] "ברוך שאמר והיה העולם"; תפילת שחרית.

[8] "רבונו של-עולם, אני שלך"; ברכת כוהנים.

[9] "עם הארץ: שלי –שלי"; אבות ה, יג.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם