לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1179

עמי ארצות והדיוטות

מדרשות של עמי-הארצות "למדנים":

"ויקח קורח בן-יצהר"[12], יצהר זה מה היה, זכר או נקבה? אם תמצי לומר זכר, מה ראה קורח ליקח זכר לאשה? ואם תמצי לומר נקבה, למה נאמר "בן"? אלא לעולם, יצהר נקבה היתה ו"בן" האמור כאן פירושו "זקן", כמו "ויהי אברם בן תשעים ותשע שנים"[13] כלומר: יצהר היתה נקבה זקנה. וזהו שהקשה רש"י: "קורח, שפיקח היה, מה ראה לשטות זו"[14] – ליקח זקנה ולא ילדה?...

[12] במדבר טז, א.

[13] בראשית יז, א.

[14] במדבר טז, ז.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם