לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1084

טפשים, שוטים ומשוגעים

מפני מה זכתה חלם ונעשתה מטרופולין לפתאים?

משום שנאמר: "שומר פתאים ה'"[8], וגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך-הוא, שהפתאים מרובים בעולם, וטירחה יתירה היא לשמור אותם בכל מקום ומקום. לפיכך כינס כולם למקום אחד, ושם הוא שומרם.

ולמה כינס כולם דווקא לחלם, ולא למקום אחר?

משום שאין כמותה עיר של פתאים...

[8] תהלים קט"ז, ו.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם