לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

1085

טפשים, שוטים ומשוגעים

שלושה טיפשים הם: חלמאי, שיקלוֹבי[9] ודרוּיי[10] , ומה בין שלושתם?

דרוּיי בביתו – אדם ככל האדם; דרוּיי בציבור – טיפש מופלג.

חילופו בשׁקלוֹבי; בציבור – אדם ככל האדם, בביתו – טיפש מופלג. חלמאי, בין בביתו ובין בציבור – טיפש שבטיפשים.

[9] שקלוב – עיר ידועה ברוסיה הלבנה. עליה אומרים הבריות: "בשקלוב גדלים הטיפשים".

[10] "דרויה" – עיירה בקצה פלך ווילנה, ועליה ייאמר: "מפתחי פיו של דרויי ניכר מיד, שטיפש הוא".

לסיפור הבא

לסיפור הקודם