אגדות וסיפורי עם

על טבע העולם

 

על מה העולם עומד?

מספרים שביום הכיפורים ניגש אהרון הכהן להקריב פר על גבי המזבח באוהל מועד. עוד בטרם הספיק אהרון להניף עליו את המאכלת, השתחרר הפר מאסוריו, נמלט אל השדה והרביע שם פרה. פרה זו הביאה לעולם עגל חזק מעין כמוהו. לאחר שנה אחת גדל העגל והיה לפר ענק, פר גדול יותר מכל העולם כולו.

לקח אלוהים את העולם והציב אותו על אחת מקרניו של הפר.  מאז עומד לו הפר ומחזיק את העולם כולו על קרנו, כי כך רצונו של הקדוש ברוך הוא.

אבל בעולם הזה יש אנשים חוטאים, והחטאים שלהם מכבידים את העולם. כאשר נעשה העולם כבד מנשוא לפר והוא מתעייף מרוב חטאי העולם, הוא מנער את ראשו וזורק את העולם מקרן אחת לשנייה. וכשקורה דבר זה מתרחשת בעולם רעידת אדמה בליווי רעש גדול. רבים מן הרשעים מתים ברעש ואתם נעלמים חטאיהם הכבדים. כשמרגיש הפר שמשאו הוקל הוא חוזר ומייצב את העולם על קרנו.

וזוהי דרכו של עולם: בכל פעם שמשחק הפר עם העולם ומגלגל אותו מקרן לקרן, נגרמות רעידות אדמה ואסונות אחרים. העולם מתנער מחטאיו וחוזר ומתייצב.

ואם תשאלו על שום מה בחר הקדוש ברוך הוא להציב את העולם במקום כה רופף, אשיב לכם: כדי שבני האדם ידעו את גודל הסכנה ויבינו עד כמה תלויים הם בחסדי הבורא. אם יקיימו את מצוותיו ולא ישחיתו את העולם, יעמוד הפר שוקט במקומו והעולם יישאר בטוח ויציב.

 

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

 

לאתר האינטרנט של מרכז מס"ע