לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

993

תמימים וערמומים

יהודי מבריח-מכס התגנב לעבור את הגבול כשהוא עמוס שק על שכמו וכלב כרוך אחריו. לא הצליח המתגנב וחייל סנטר תפסו. בטש לו הסנטר בשקו ושאל:

מה יש לך פה?

אוכל בשבילי ובשביל הכלב יש לי פה.

פתח ונראה.

פתח היהודי את השק, והנה כולו מלא טה.

אמר לו הסנטר:

שמא ראית מימיך אדם או כלב אוכל טה?

החזיר לו היהודי: אני – כל ימי אין אכילתי אלא מזה, והוא – אם יתעקש ולא יאכל – עשה בו כטוב בעיניך...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם