לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

994

תמימים וערמומים

רוכל יהודי הלך בדרך, וחמור קטן מושך את עגלתו. לפנות ערב הגיע לגשר. עיכבו המוכס ואמר לו:

הב מכס!

נתן היהודי את המכס ועבר את הגשר.

למחר חזר היהודי-הרוכל. עכשיו משך הוא את העגלה, והחמור עמד בתוך העגלה. וכשהגיע לגשר שוב עיכבו המוכס:

הב מכס!

פיטפט בו היהודי והחזיר לו:

מה לך ולי? כלך לך אליו, אל בעל-המרכולת...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם