לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

965

תמימים וערמומים

אשה למדנית שקודה היתה להקשיב לקריאת-התורה בשבתות וימים-טובים, ומתקנת היתה בקול רם כל טעות, שנכשל בה הקורא. היה שם קורא ליצן וביקש להיפרע הימנה, וכשהגיע בפרשה וישב למעשה יוסף ואשת פוטיפר, טעה בכוונה וקרא:

"ותתפשהו בבגדו, לאמר: "שכבה עמהּ"...[1]

מיד נענתה הלמדנית מעזרת-הנשים וקראה בקול רם:

עמי! עמי!...

בראשית לט, יב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם