לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

966

תמימים וערמומים

מוכסן בא לראש-ישיבה וביקש מאתו, שיבחר לו חתן מבין המעולים שבתלמידיו. אמר לו ראש-הישיבה:

כמה נדוניה אתה פוסק לבתך?

השיב המוכסן:

רבי, בנים יש לי; בת אין לי.

תמה ראש-הישיבה:

אם בת אין לך, חתן למה לך?

החזיר המוכסן:

רבי, בעל-יכולת אני, ברוך-השם, ומה איכפת לי, אם יהיה לי חתן הגון בביתי?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם