לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

963

תמימים וערמומים

בחורה נכשלה ונתעברה. ראו, שכריסה בין שיניה, ואמרו לה:

ממי?

השיבה הבחורה:

מן הרבי שיחיה.

צהלו המתנגדים ורתחו החסידים. וכשהגיעו הדברים לרבי עצמו, שלח אחריה ואמר לה:

שמעתי עלייך, בתי, שמעוברת את.

הן, רבי.

ממי?

ממך, רבי.

תמה הרבי:

מימי לא ראיתיך.

בכתה הבחורה ואמרה:

רבי, מעשה שהיה כך היה. דודתי באה אליך לבקש סגולה לבנים ונתת לה מים קדושים לשתות, ופעם אחת, כשיצאה דודתי מן הבית, לגמתי גם אני מתוך הבקבוק...

אמר לה הרבי:

אבל, בתי, המים הקדושים הללו אין סגולתם סגולה אלא כשיש עמהם גבר.

התייפחה הבחורה ואמרה:

רבי, כלום גברים חסרים בעירנו?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם