לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

962

תמימים וערמומים

"בעל-שם" בא לביתו של מוכסן ולא מצא בבית אלא את המוכסנית בלבד. נתן עינו בה ואמר לה:

צריך להניח "עירוב-תבשילין".

כרצונך, רבי, – השיבה האשה ביראה והכנעה.

עשה "הבעל-שם" מה שעשה והלך לו... עם ערב שב המוכסן מן העיר. יצאה המוכסנית לקראתו ופניה מבהיקות:

בעל-שם היה בביתנו. אכל, שתה וגם הניח עירוב-תבשילין.

עירוב-תבשילין? – תמה המוכסן. – מה עשה?

החזירה האשה:

הכל כמו שאתה עושה, אלא שאתה חולץ נעליך תחילה והוא לא חלץ...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם