לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

961

תמימים וערמומים

ישבו לספר בדיחות בציבור. פתח אחד וסיפר:

גוי אשכנזי טייל ברחוב וראה: בונים בית גבוה חמש קומות, ובקומה העליונה מניחים מרישי-ברזל לחיזוק התקרה, וּמרישׁ אחד מלוכלך גללי-בהמה. תמה האשכנזי הטיפש ושאל: "כיצד הטילה הבהמה גלליה עד לשם?"

שמעה החבורה את הסיפור וצחקה. היה שם תם אחד, לא צחק ושאל:

באמת, כיצד הטילה הבהמה גלליה עד לשם?

רגז המספר:

חמור בצורת סוס! אותו מריש היה מונח תחילה על הקרקע, באה בהמה והטילה עליו גללים, ואחר-כך העלוהו למעלה, עד לקומה העליונה.

לא נתקררה דעתו של התם, וחזר ושאל:

זו מניין לך? באותו מעמד היית ובעיניך ראית?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם