לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

771

אכסניות ואכסנאים

אורח בא לעיירה ונכנס לאכסניה. נסתכל בחדר, שהקצה לו בעל-האכסניה, ואמר לו:

- חוששני, דודי, שפשפשים מטיילים כאן.

הציץ עליו בעל-האכסניה בתרעומת והחזיר:

- ואתה מה רצונך? שיהיו פילים מטיילים כאן?

[נוסח אחר:

אורח בא לעיירה ונכנס לאכסניה. למחר אמר לבעל-האכסניה:

- מוכרח אני, דודי, לבקש לי אכסניה אחרת: פשפשים טיילו במיטתי כל הלילה.

פקפק בעל-האכסניה:

- בשביל דבר קטן כזה אין אדם מכובד משנה אושפיזה.

החזיר לו האורח:

- ואתה מה רצונך? שיהיו דווקא דובים מטיילים במיטה?]

לסיפור הבא

לסיפור הקודם