לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

772

אכסניות ואכסנאים

אורח לן באכסניה. למחר אמר לו בעל-האכסניה:

- כיצד ערבה לך שנתך באכסניה שלי?

הסביר לו האורח פנים ואמר:

- ברוך-השם, יפה ישנתי. ברם, פשפש מת מצאתי על הכסת.

- מה-בכך? - נענה בעל-האכסניה דרך ביטול. - פשפש מת אינו ולא כלום.

החזיר לו האורח:

- הדין עמך. אבל אי אתה יודע, כמה גדולה היתה הלוויה שלו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם