לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

76

לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים

שאלו לפנקסן:

בּוכהלטריה (פנקסנות) כפולה מה באה ללמדנו?

השיב הפנקסן:

בּוכהלטריה כפולה באה ללמדנו, שכל דבר שיש בו משום חשיבות יתירה כופלים אותיותיו, בשביל שיהא שריר וקיים.

למשל?

למשל: "נתתי" כותבים שתי נו"נין, שתי תו"ין, שוב שתי תו"ין ולבסוף שתי יו"דין.

ואף "לקחתי" כותבים כך?

החזיר הפנקסן:

חס ושלום! אדם מן הישוב, כשהוא מגיע ל"לקחתי" אינו כותב ולא כלום...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם