לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

73

לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים

אציל פולני לוה ממון מאת יהודי ולא פרע. לימים נזדמנו שניהם למקום אחד. אמר האציל ליהודי:

זה כמה לא ראינו איש את חברו. ודאי חשדתני, שכבר מתי.

החזיר לו היהודי:

חס ושלום, שיעלה חשד כזה על דעתי. יודע אני בך, שאין אתה זריז לעשות חובתך...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם