לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

72

לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים

אציל פולני נכנס אצל מלוה יהודי ואמר לו:

להתמיה אותך באתי. אני פלוני בן פלוני. אין אתה מכירני, ואף-על-פי-כן הייתי רוצה, שתלוני כך וכך ממון.

החזיר לו היהודי:

הרבה יותר אתמיה אני אותך. אני מכירך, ואף-על-פי-כן אלווך...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם