לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

666

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

מעשה בחסיד שנזדמן בשבת לבית-מדרש של מתנגדים וביקש מאת הגבאי, שיתן לו לירד לפני התיבה, משום שחייב-"יאהרצייט" הוא. הסכים הגבאי על תנאי, שלא ישנה כלום מנוסח-אשכנז. קבל עליו החסיד וירד לפני התיבה והתפלל שחרית ומוסף. לאחר שסיים ועלה מלפני התיבה, ניגש אליו הגבאי ושיבחו, שלא נכשל בנוסח. נענה החסיד ואמר:

אף-על-פי-כן, רימיתי אתכם. "תיקנת" אמרתי בקו"ף‏[28].

כידוע, גורס נוסח-אשכנז במוסף לשבת "תכנת" (בכ"ף), ונוסח ספרד – "תקנת" (בקו"ף).

לסיפור הבא

לסיפור הקודם