לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

665

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

מתנגד הוצרך לירד לפני התיבה בציבור של חסידים והזקיקוהו להתפלל נוסח ספרד. לאחר שסיים התקלסו בו החסידים ואמרו לו:

אף-על-פי שמתנגד אתה, אמרת "ויצמח פורקניה ויקרב משיחה".

החזיר להם המתנגד:

תנוח דעתכם! כך אמרתי, אבל לא לכך, חלילה, התכוונתי...

[נוסח אחר:

החזיר להם המתנגד:

תנוח דעתכם! כך אמרתי, אבל לא ל"בחייכון וביומיכן" התכוונתי.]

לסיפור הבא

לסיפור הקודם